Z historie SDH Libčany

Hasičský sbor byl v Libčanech zřízen v roce 1897 poté, co v obci vypuklo za sebou 6 požárů, ač se pátralo po příčině a byl zatčen domnělý viník, tento nebyl nikdy odsouzen pro nedostatek důkazů. Od roku 1921 pak obec vyjednávala s velkostatkářem Harrachem o koupi pozemků a kolny, která byla využívána jako hasičská zbrojnice, prodej byl realizován až v roce 1925 za 10.000,-Kčs. Následně byly pozemky přiděleny na přání všech občanů hasičům a tak hasiči v Libčanech získali svůj první oficiální domov. V roce 1996 byla započata rekonstrukce zbrojnice, která byla zakončena v roce 1997.